Gratis workshop AI Ideation

13 november 2023

De AI en Data Studio van de Hogeschool Utrecht (HU) organiseert op maandag 13 november een AI Ideation workshop in samenwerking met partner InfoSupport. Deze workshop heeft als doel bedrijven te helpen om ideeën uit te werken voor het inpassen van AI-technologie in hun bedrijfsprocessen. Aan de workshop kunnen vijf MKB-ondernemingen tegelijkertijd meedoen.

De workshop bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Introductie tot AI: Een overzicht van de basisprincipes van AI
  2. Use cases: Waar kun je AI goed voor inzetten voor verschillende bedrijfstakken?
  3. Brainstormsessies: brainstormen over mogelijke toepassingen van AI binnen je eigen organisatie.
  4. Selectieproces: Het beste idee wordt geselecteerd op basis van haalbaarheid, impact en toegevoegde waarde.
  5. Uitwerken idee: Het winnende idee wordt uitgewerkt tot een uitvoerbaar plan op het AI Experiment Canvas

Wat levert de workshop mij concreet op?
De gewenste uitkomst van de workshop is een uitvoerbaar plan dat ingevuld is op het AI Experiment Canvas dat wordt aangeboden.

Wanneer en waar wordt de workshop aangeboden?
Wie bieden de workshop aan op maandag 13 november tussen 16.00 en 20.00 uur.
De locatie bevindt zich op het Utrecht Science Park. De exacte ruimte is op dit moment nog niet bekend. Voor broodjes wordt gezorgd.

Tot wanneer kan ik mij voor de workshop aanmelden?

Dit kan tot woensdag 18 oktober 17.00 uur. Dit doet je door een e-mail te sturen naar: samendigitaal@hu.nl en aan te geven of je alleen komt of iemand meeneemt. Vol = vol (max 5 MKB ondernemingen) en wie het eerste komt, die het eerste maalt.

Wie leiden deze workshop?
De workshop wordt geleid door Joop Snijder, Kees Winkel en Mark Scholten. Zij zijn allen professionals die meer dan 10 jaar ervaring hebben met het MKB in combinatie met AI of het Business Canvas.

Hoeveel ICT of AI-kennis moet ik hebben om de workshop te kunnen volgen?
Je hoeft geen specifieke ICT of AI-kennis te hebben. Wel is het belangrijk dat je je eigen werk en de daarbij horende uitdagingen (commercieel, operationeel, klantcontact etc.) door en door kent. Onze ervaring met het MKB is dat dit eigenlijk altijd het geval is.

Mag ik iemand meenemen?
Je kunt iemand uit je organisatie meenemen.

Moet ik mij voorbereiden?
Je hoeft je niet voor de workshop voor te bereiden.

Zijn er vervolgmogelijkheden na afloop van de workshop?
De workshop levert je een uitvoerbaar plan op om met AI aan de slag te gaan.
Het kan zijn dat je de daadwerkelijke uitvoering van de plan zelfstandig doet. 
Het kan echter ook zo zijn dat je voor de uitvoering hulp nodig hebt. 
Hier kunnen we je -in principe- verschillende opties voor aanbieden:

  • Hulp door HU-studenten, onder begeleiding van HU-docenten. Kosten: geen. Termijn: start in februari 2024, gedurende een periode van 10 weken.
  • Hulp door InfoSupport. Kosten en termijn: in overleg met InfoSupport. 

Na afloop van de workshop kunnen we bovenstaande opties en wensen, verder met u bespreken. Uiteraard moeten wij aan onze kant kijken welke resources we op welk moment beschikbaar hebben.

Komen er in de toekomst meer van deze workshops?
Ja, we gaan meer van deze workshops organiseren. 
In januari of februari 2024 verwachten we deze te organiseren.

Heeft u vragen?

Mark Scholten van de Hogeschool Utrecht is te bereiken via onderstaande contactgegevens.

terug naar boven 30570F03-7F2B-4F39-A60C-C00650622D8A