Bijeenkomst Zero Emissie

16 februari 2023

Vanaf 2025 geldt in Utrecht een zero-emissiezone zonder uitstoot van schadelijke stoffen door bestel- en vrachtverkeer. Hiermee moet de leefbaarheid en het winkel- en verblijfsklimaat in de stad verbeteren, de lucht schoner worden en het klimaat verbeteren

Om toe te lichten wat de invoering van deze ZE-zone inhoudt en een tijdpad te schetsen met de belangrijke stappen voor de komende jaren, organiseert Het Logistiek Platform Utrecht op woensdagmiddag 8 maart een bijeenkomst Zero Emissie Stadslogistiek. Aanmelden kan via de website van het Logistiek Platform Utrecht en tot vrijdag 3 maart 2023.

terug naar boven 30570F03-7F2B-4F39-A60C-C00650622D8A