Onze kleine gemeente is al meer dan 200 jaar actief en kent een rijk verleden. Als onderdeel van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap is onze gemeente de vertegenwoordiging van het traditionele jodendom in Utrecht, vallende onder het Interprovinciaal Opperrabbinaat. Al van oudsher is onze officiële naam Nederlands Israëlitische Gemeente Utrecht. Onze gezellige activiteiten en mooie synagogediensten geven blijk van ons doel: de voortzetting van joods leven in Utrecht en omgeving tot in de verre toekomst.

plan je route
terug naar boven 30570F03-7F2B-4F39-A60C-C00650622D8A