Met Homerun bieden wij intensieve begeleiding en behandeling aan (jong)volwassenen vanaf 16 jaar met (vermoeden van) een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problemen. Wij ondersteunen hen op alle leefgebieden met als doel stabiliteit te creëren in hun leefsituatie. Wij bieden ondersteuning binnen de domeinen Jeugd, WMO en Forensische Zorg in Utrecht Stad.

plan je route
terug naar boven 30570F03-7F2B-4F39-A60C-C00650622D8A